User Profile

Nitz Allyson

Bio Statement

Đã và đang là một danh tiếng thắng lợi tại Singapore và được công nhận Với nhiều giải thưởng quốc tế vể phát triển BĐS, Mapletree tiếp tục đầu tư vào sàn Việt Nam đầy khả năng bằng Các dự án nhà phố của mình từ những trung tâm kho vận tải, quỹ phức thích hợp kinh doanh và những chung cư cao cấp như One Verandah Mapletree.

chung cu cao cap quan 2